Fotorealistyczne przedstawienia planowanych inwestycji budowlanych opracowane we współpracy z pracownia graficzną 3d.